Wat kunt u verwachten van Guppie?

• Guppie biedt kinderopvang aan tweeverticale groepen.• Deze groepen worden begeleid doorgediplomeerde leidsters.• Het scheppen van een sfeer waarinkinderen zich veilig en geborgenkunnen voelen.• Individuele aandacht voor uw kind.• Structurele dagindeling

Guppie werkt bewust met twee verticale groepen. Per groep kunnen er zestien kinderen, variërend in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, opgevangen worden. Er wordt gekeken naar beroepskracht-kind-ratio. Dit houdt in, dat op een groep van twaalf kinderen, drie leidsters aanwezig moeten zijn. Alle leidsters zijn in het bezit van een geldig SPW-3 of SPW-4 diploma en er wordt gewerkt volgens de CAO Kinderopvang.

Tarief 2023

KDV Guppie hanteert een uurtarief van € 9,06 met een minimale afname van twee dagen.

Voeding

De voeding zoals flesvoeding, broodmaaltijden en de dagelijkse verse fruithap wordt door het kinderdagverblijf verzorgd. Afwijkende voeding met betrekking op voedselallergieën dient u zelf te verzorgen. Guppie stelt flessen en spenen voor de babyvoeding ter beschikking.

Vier ogen principe

Vanaf 2013 is in de wet het vier ogen principe opgenomen. Dit houdt in dat er op elk moment van de dag in elke ruimte vier ogen moeten kunnen meekijken. Om die reden hebben we besloten camera’s in onze slaapruimtes te plaatsen. De overige ruimtes zijn altijd vrij om benaderd te worden. Ons personeelsbeleid is erop gericht dat er nooit een pedagogisch medewerkster alleen op de groep staat.

Openingstijden

Geopend 08.00 - 18.00 uur van maandag t/m vrijdag. Op officiële feestdagen gesloten.